poniedziałek, 27 maja 2024

Walne Zebranie

 

W dniu 24 maja odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Roku w Koniecpolu.

Na zebraniu obecnych było 60% członków Stowarzyszenia.

Wybrano Przewodniczącego i protokolanta Zebrania oraz Komisję Skrutacyjną i Komisję Uchwał
i Wniosków.

W trakcie Zebrania przedstawiono :

    sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2023r. - przedstawiła Prezes Maria Zasępa,

    sprawozdanie z działalności Zarządu w  2023r. - przedstawiła Sekretarz Małgorzata Pietruszka,

    sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2023r. oraz protokołu oceny pracy Zarządu i opis bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej za 2023r. - przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Helena Wolska,

    sprawozdanie finansowe za 2023r. - przedstawiła Prezes Maria Zasępa,

    sprawozdanie z działalności Samorządu w 2023r. - przedstawiła Starosta Roku Danuta Kusak,

    plan finansowy – preliminarz wpływów i wydatków na 2024r. - przedstawiła Sekretarz Małgorzat Pietruszka,

    wniosek Zarządu o podwyższeniu wysokości wpisowego od 2025r. oraz składki członkowskiej od 2024r. - przedstawiła Sekretarz Małgorzata Pietruszka.

Zebrani Członkowie SUTW w Koniecpolu pojęli jednogłośnie 12 uchwał, w tym:

    uchwały w sprawie zatwierdzenia poszczególnych sprawozdań,

    uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego,

    uchwałę w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,

    uchwałę w sprawie przyjęcia straty finansowej,

    uchwałę w sprawie przyjęcia planu finansowego,

    uchwały w sprawie podwyższenia rocznej składki członkowskiej i wpisowego.

Zebrani jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi za 2023r.

Poniżej sprawozdanie z działalności SUTW w Koniecpolu za 2023r. przedstawione przez Prezesa Marię Zasępę.


Sprawozdanie z działalności SUTW w Koniecpolu za 2023r.

Spotkania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Koniecpolu w 2023r. rozpoczęliśmy w dniu 11 stycznia, po przerwie świątecznej,  wykładem p. Joanny Świtały na temat Historii higieny.

Do spotkań wróciliśmy po feriach zimowych w dniu 30 stycznia.

W 2023r. odbyły się:

    wykład z informatyki na temat posługiwania się telefonem komórkowym i smartfonem  oraz zagrożeniami  internetowymi - p. Sławomir Pietraszek,

    3 prelekcje podróżniczo-przyrodnicze (Góry Stołowe i Wyspa Thassos  oraz Wyspa Wolin) - p. Sebastian Bielak,

    spotkanie z Policją na temat bezpieczeństwa seniorów – p. Piotr Smentek i  policjanci z Komisariatu Policji w Koniecpolu,

    2 spotkania z historią ( Historia higieny i Życie prywatne królów Polski) – p. Joanna Świtała

    prelekcja pedagoga na temat metodyki nauczania historii w XXI w.   - p. Jarosław Foltyński

    wykład z zakresu historii Europy; w tym Żydów, Izraela – p. Jarosław Foltyński,

    4 wykłady z zakresu psychologii (Jesień życia- wspieranie wnuków oraz  Radość życia) - p. Inga Staszowska i  (Osobowość człowieka oraz Płeć mózgu, wpływ aury na psychikę)  p. Monika Bąk,

    wykład z zakresu dietetyki i prawidłowego odżywiania – p. Bogna Batko,

    wykład na temat historii Koniecpola – p. Adrian Musiał,

    2 wykłady  na temat: Piosenki lat pięćdziesiątych XX w. oraz Twórczość i życie Wojciecha Młynarskiego - p. Joanna Górna i występ Zespołu Cantare,

    wykład własny na temat Prawo autorskie w Polsce, ochrona praw osobistych i majątkowych, Ochrona danych - p. Maria Zasępa.

Zorganizowaliśmy wycieczkę do Tarnowskich Gór i zwiedziliśmy Kopalnię Srebra i Sztolnię Czarnego Pstrąga oraz Świerklaniec.

Czynnie uczestniczyliśmy w spotkaniach zorganizowanych przez Nadleśnictwo Koniecpol
(p. Urszula Góralczyk-Brysiak), spacerując po lasach koniecpolskich i Ludwinowie.

Spotykaliśmy się na imprezach okolicznościowych i integracyjnych, w tym:  braliśmy udział w wyjeździe zorganizowanym przez Urząd MiG Koniecpol na mecz siatkówki mężczyzn, zorganizowaliśmy własne  spotkania: Tłusty Czwartek, spotkanie z okazji Dnia Kobiet i Dnia Mężczyzny, Wielkanocne Jajeczko,  zabawa karnawałowa,  zabawa Andrzejkowa; trzykrotnie grillowaliśmy, w tym dwukrotnie  korzystaliśmy z gościnności Nadleśnictwa Koniecpol.
Nie odbyło się tradycyjne spotkanie wigilijne, z uwagi na dużą ilość zachorowań grypowych naszych członków.

Odbyło się uroczyste zakończenie roku akademickiego 2022/23 oraz uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/24. Na inauguracji obejrzeliśmy występ młodzieżowej grupy teatralnej Sztama, działającej w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Koniecpolu.

Odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze - poprzedni Zarząd  uzyskał absolutorium członków Stowarzyszenia, wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejne lata. Wysłaliśmy zatwierdzone dokumenty finansowe do Ministerstwa Finansów.

Wystąpiliśmy o dofinansowanie do Urzędu MiG Koniecpol – otrzymaliśmy dotację w kwocie  4000 zł , którą wykorzystaliśmy na wykłady i prelekcje oraz zajęcia ruchowe (fitness i zajęcia taneczne). Rozliczyliśmy dotację za 2022r.

W 2023r. Zarząd współpracował z Urzędem MiG Koniecpol oraz Zarządem Starostwa Powiatu Częstochowskiego. Kilkakrotnie gościliśmy władze Miasta i Powiatu. Przedstawiciele Stowarzyszenia brali udział w imprezach i uroczystościach organizowanych przez Władze Miasta i Gminy.

Współpracowaliśmy też  z Centrum Społeczno–Kulturalnym w Koniecpolu, uczestnicząc
w spotkaniach organizowanych przez Dom Kultury oraz  sami korzystając z gościnności DK
i organizując tam swoje spotkania. .

Współpracowaliśmy z Przedszkolem Nr 1 w Koniecpolu, oglądaliśmy  przedstawienie Jasełka, w którym przedszkolaki zaprezentowały swoje zdolności aktorskie.   Od  Dyrekcji Przedszkola Nr 1 otrzymaliśmy też w darze herbatki na jesienne i zimowe wieczory.

Współpracowaliśmy z UTW przy Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie, biorąc wzajemnie udział w uroczystościach akademickich.

poniedziałek, 20 maja 2024

Wycieczka do Lublina i Zamościa

 

W dniach 18-19 maja słuchacze UTW w Koniecpolu wzięli udział w dwudniowej wycieczce do Zamościa i Lublina.

W pierwszym dniu przybyliśmy do przepięknego  starego Zamościa. Po mieście oprowadzała nas pani przewodnik, która zapoznała nas z bogatą historią miasta i z historią rodu założyciela miasta, hetmana Jana Zamoyskiego. Pokazała nam budowle głównego architekta miasta  Bernarda Morando. Zwiedziliśmy główne forty, zobaczyliśmy Rynek Solny,  Rynek Wodny, Rynek Wielki z ratuszem i kamieniczkami, bramy do miasta, kościoły. Pojechaliśmy na Roztocze do Zwierzyńca, gdzie odbyliśmy długi spacer po parku krajobrazowym.

Drugiego dnia zwiedzaliśmy Lublin, po którym oprowadzał nas pan przewodnik. Zwiedziliśmy Muzeum Historii Miasta, mieszczące się w Zamku, spacerowaliśmy po Wzgórzu Zamkowym i Starym Mieście, zwiedziliśmy katedrę i kościoły. Pojechaliśmy do Majdanka, gdzie w czasie II wojny światowej mieścił się hitlerowski obóz koncentracyjny. Muzeum na Majdanku było  zamknięte (niedziela i święto), mimo to dowiedzieliśmy się  od przewodnika wiele o historii tego miejsca zagłady i zobaczyliśmy go od zewnątrz. 

Na koniec wycieczki zajrzeliśmy do Kazimierza Dolnego, gdzie we własnym zakresie zwiedzaliśmy Rynek i bulwar nad Wisłą.

W czasie wycieczki była piękna, słoneczna pogoda. Przewodnicy wykazali się dużą znajomością historii miast i regionu. Hotel w Zamościu był wygodny, nowoczesny, z  bogatym menu śniadaniowym.  Wycieczka była bardzo atrakcyjna, miała bogaty program, który z powodu ograniczonego czasu nawet  nie do końca udało nam się wykonać. Region Lubelszczyzny i Roztocza jest bardzo ciekawy i urokliwy, warty wielokrotnego odwiedzania. wtorek, 14 maja 2024

Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy

15 maja 2024r. prezentację, pt. Dolina Biebrzy. Ostatnie dzikie mokradła Europy zaprezentował nam p. Sebastian Bielak.

Pan Sebastian Bielak już kilkakrotnie gościł na naszym Uniwersytecie z prelekcjami o tematyce krajoznawczej.  Sebastian Bielak jest doktorem nauk technicznych, wykładowcą,  edukatorem, autorem książek i wystaw fotograficznych, autorem artykułów i reportaży o tematyce przyrodniczej i podróżniczej. Jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Politechniki Krakowskiej. Z zamiłowania przyrodnik i podróżnik. Prowadzi stronę internetową poświęconą podróżom po Polsce i świecie www.sebastianbielak.pl oraz kanał YouTube Podróże Bliskie Naturze.

Dzisiejsza  prelekcja dotyczyła najpiękniejszego miejsca na Podlasiu tj. Doliny Biebrzy. Dolina Biebrzy, a zwłaszcza jej Basen Dolny to unikatowa ostoja ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Znajdują się tu naturalne łąki, mokradła, bagna, torfowiska - jedne z największych w Europie.
W 1993r. założono tu Biebrzański Park Narodowy,  obszar ten należy do europejskiej sieci Natura 2000 i Econet.

 Pan Sebastian Bielak z wielką znajomością tematu opowiadał nam ciekawostki ze świata fauny,  flory i ekosystemów  Doliny Biebrzy. Zaprezentował pokaz slajdów i filmu, przedstawiających dziki  krajobraz parku Podlasia. Pan Sebastian zapoznał nas też z infrastrukturą Podlasia, atrakcjami  turystycznymi, tradycyjną kuchnią, stylem  życia i kulturą rdzennej ludności. Wspomniał też o wielu przygodach, jakie spotkały go w trakcie wielokrotnych wypraw na Podlasie.

 Opowieści pana Sebastiana były bardzo interesujące i sugestywne. Poznaliśmy wiele gatunków ptaków, zwierząt zamieszkujących teren Parku, rozmaite gatunki roślin występujących tu obficie w różnych porach roku. Odczuliśmy,  jakbyśmy byli w Dolinie Biebrzy i osobiście to wszystko sami zobaczyli, choć nikt z nas nie odwiedził jeszcze Parku Podlasia. Warto wybrać się tam na wycieczkę pieszą, rowerową lub spływ kajakiem. Warto też zapamiętać wskazówki i uwagi pana Sebastiana dotyczące bezpiecznego zwiedzania Doliny Biebrzy.

 
 


piątek, 10 maja 2024

Wizyta w teatrze - Kariera Nikodema Dyzmy

10 maja br. wybraliśmy się po raz kolejny do Teatru im. Adam Mickiewicza w Częstochowie na spektakl Kariera Nikodema Dyzmy, w reżyserii Gabriela Gietzkyego. Spektakl ten jest wystawiony na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, ale w nowoczesnej adaptacji Radosława Paczochy, przez co odnosi się bardzo realistycznie do naszej rzeczywistości.

 Jest to satyra  rzeczywistości społeczno-politycznej Polski międzywojennej i Polski współczesnej.  Sztuka obnaża układy elit politycznych, karierowiczostwo, miernotę intelektualną, obłudę i manipulowanie społeczeństwem.

 Spektakl był zagrany brawurowo przez częstochowskich aktorów. Spektakl ten bierze udział w IX Konkursie Na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa.

 Aktor Adam Hutyra, grający główną rolę Nikodema Dyzmy,  otrzymał za tę rolę oraz za rolę Cześnika Raptusiewicza (Zemsta Aleksandra Fredry) nagrodę Złota Maska 2023 – jest to  nagroda  za aktorstwo za rolę męską w spektaklach dramatycznych.

 Teatr Częstochowski rozwinął się bardzo w ostatnich latach i odnosi sukcesy. Warto odwiedzać go częściej i czerpać mądrości  ze sztuki dawnej i współczesnej.

środa, 8 maja 2024

Recital poetycki

 

W dniu 8 maja 2024r. słuchacze UTW w Koniecpolu wzięli udział w recitalu poetyckim, zorganizowanym w Centrum Społeczno-Kulturalnym  w Koniecpolu. Spotkanie odbyło się  z okazji  Tygodnia Bibliotek 2024. Autorem i wykonawcą recitalu był Piotr Pilarski.

Piotr Pilarski to laureat wielu konkursów recytatorskich oraz aktor znany z występów w teatrze jeleniogórskim i ostrowskim teatrze „Nasz Teatr”.Od wielu lat bierze również udział w Narodowym Czytaniu.  Piotr Pilarski to także poeta.
Jedno z najbardziej znanych jego dzieł to cykl poetycki "Animus -serce moje",wydany w antologii z cyklu "Szuflada". Cykl składa się z 24 wierszy, które wyrażają niezwykłą opowieść o jednostce – uduchowionej, głęboko refleksyjnej, wrażliwej na piękno, dobro, sprawiedliwość, borykającej się ze złem i bezwzględnością świata zewnętrznego. Cykl ten gloryfikuje takie cechy jak miłość, przyjaźń, odwaga, patriotyzm. Poeta w teatralny sposób prezentował swoją poezję. Poezji towarzyszyła  muzyka Fryderyka Chopina. W tle słyszeliśmy  etiudy, scherza, walce, stanowiące piękną oprawę dla sztuki.

Po spotkaniu była okazja do wspólnego zdjęcia i nabycia książki od autora.